Bloesemremedie

ANIMAL FREEDOM

Deze combinatie helpt het dier te bevrijden van de last en het leed, dat soms bewust, soms onbewust, door de mens het dier is aangedaan. Vooral wanneer er spanning en stress van de baas wordt overgenomen. De Animal Freedom geeft het dier vrijheid en rust en verbindt het met zijn oorspronkelijke kracht. Goed voor mishandelde, vertrapte, verstoten en vechtende dieren. De Animal Freedom is voor de mens goed wanneer je lievelingsdier is overleden. Ze versterkt ook je oerkracht, die kan bijvoorbeeld verstoord zijn geraakt door misbruik of ander zwaar trauma. De Animal Freedom heeft bijzondere resultaten gegeven bij epilepsie en absences bij zowel mens als dier.

BEEMDKROON - Knautia arvensis.

De Beemdkroon aardt en geeft ondersteuning, vooral wanneer je het gevoel hebt er niet bij te horen. De Beemdkroon geeft verbinding met hogere, fijne serene sferen en zorgt ervoor dat je de steun en warmte van anderen kunt ontvangen. Het is een goede schoonmaker van de aura, neem 2 druppels Beemdkroon in de handen en hou dit in de aura. Dit zuivert de aura en verwijdert de meest hardnekkige terugkerende vervuiling. Goed om bij cliënten hiermee te beginnen.

BESCHERMING.

 Een combinatie remedie voor bescherming en vertrouwen. Deze combinatie zorgt ervoor, dat je beter bij jezelf blijft in negatieve situaties, bij spanningen en in een negatieve omgeving. Beschermt je tegen het leegzuigen van je energie en tegen voodoo. Ze geeft een beschermende mantel van wit licht en maakt de aura sterker.

BOERENWORMKRUID - Tanacetum vulgare.

Bij voortdurende twijfel en wanneer je geen beslissingen kunt nemen, zet de
Boerenwormkruid je aan tot handelen. Ze zorgt dat je gemakkelijk kunt beslissen en ze
geeft je inzicht in het proces, dat wanneer je niet handelt of geen keuze maakt, dit ook
een keuze is waardoor er niets zal gebeuren. Wanneer je vastzit in een web van
aarzelingen en twijfel, geeft de Boerenwormkruid je vertrouwen en versterkt de
verbinding met je Hoger Zelf. Ze activeert de zonnevlecht, je vuur en je energiecentrum
en geeft inzicht in je diepste twijfels.

BOSRANK - Clematis vitalba.

Verheldert het denken en maakt wakker. Speciaal goed wanneer je afwezig en/of
dromerig bent. De Bosrank helpt met het verkrijgen van duidelijkheid over de zaken
waar je mee bezig bent en over wat de gevolgen zullen zijn van de handelingen die je
nu doet. Zorgt dat je bewuster iedere handeling ervaart. Wanneer je als genezer werkt
helpt de Bosrank je met het verspreiden van de kwaliteiten, die in je hart zitten, (het
“Licht”) op aarde.

4 ELEMENTEN COMBINATIE.

Deze remedie zorgt ervoor dat je open en warm naar anderen bent, terwijl je toch jezelf
kunt blijven. Het contact met je ziel en het doel van de ziel wordt duidelijker. Ze helpt je
om op te ruimen wat je ontwikkeling in de weg staat. Ze laat je in je eigen kracht staan
en geeft je de vrijheid om de ander ook in zijn/haar waarde te laten. Ze geeft je een
gevoel van vrijheid, plezier en openheid, doordat je krachtiger en zekerder handelt. De
4 Elementen brengt je in evenwicht met je omgeving en zorgt ervoor dat je de steun en
liefde uit je omgeving kunt gaan voelen.

ENGELWORTEL - Angelica archangelica.

De Engelwortel geeft bescherming vanuit de spirituele wereld en ze versterkt de hulp
van hogere, ondersteunende en liefdadige krachten. Ze geeft “engelbescherming”,
speciaal wanneer je de drempel naar “de andere kant” overschrijdt, zowel bij de
geboorte als bij het overlijden. Ze geeft meer spirituele ontwikkeling van het bewustzijn
en ze versterkt het vermogen om liefdadige spirituele krachten in je leven en werk te
ervaren. De Engelwortel geeft een “Goddelijk” vertrouwen, een goede aarde-binding en
helpt je met het verleggen van je grenzen.

GULDENROEDE - Solidago officinalis.

De Guldenroede heeft te maken met je individualiteit en de ander, speciaal jij en de
groep. Ze geeft je zelfvertrouwen, helpt je met het loslaten van het gevoel dat je
afgesloten bent van de ander en je omgeving en bevordert het loslaten van het
persoonlijke ego. Als je je teveel richt op persoonlijk succes en het gevoel hebt dat je
afhankelijk bent van de ander. Ze zorgt ervoor dat je open kunt staan voor je omgeving,
hierdoor kun je je groei richten op uitbreiding, overvloed en samenwerking, door de
versterking van de verbinding met je hoger zelf.

G.S.M. COMBINATIE.

Een combinatie om te gebruiken tegen de straling van mobiele telefoons en elektrische
velden, maar ook te gebruiken bij negatieve spanning van anderen. De remedie kun je
in een klein flesje bij je telefoon houden en/of een klein beetje op je hoofd doen, aan de
kant waar je mee belt. Ook goed om te gebruiken bij elektrische belasting door
computers en/of beeldschermen. Ook bleek de combinatie bijzonder goed te helpen bij
mensen met een pacemaker, vooral ook omdat de GSM combinatie zorgt dat de
elektrische spanning door het lichaam kan worden losgelaten.

HARTGESPAN - Leonurus cardiaca.

Het Hartgespan werkt op de patronen van de familie, wanneer je je er niet thuis voelt of
voelde. Bij teveel claim van anderen en als je je niet vrij voelt, verzacht ze en helpt ze je
om open te staan voor liefde en ondersteuning, zowel in de familie, in relaties, als bij
het verwerken van de oude problemen. Bij verharding en vervreemding. Negatief en
stekelig naar je omgeving reageren, omdat je het gevoel hebt dat je daar je hart niet
kunt openen. Ze maakt flexibel en doorbreekt starheid en te geordende structuren. Ze
helpt je met het loslaten van de angst om gekwetst te worden.

HONDSDRAF - Glechóma hederácea.

Deze remedie versterkt het vertrouwen in je zelf, onafhankelijk van waar je bent. Ze
laat je groeien, ontwikkelen en uitbreiden en geeft je kracht en overvloed. Ze helpt je bij
het opruimen van oude, niet begrepen emoties en laat je bewust worden van patronen
in je gedrag, waar je geen zicht op hebt. Ze zorgt ervoor, dat je jezelf kunt laten zien en
dat je jezelf belangrijk vindt. Houdt het flesje bij een pijnlijke of emotionele storing,
schudt er voorzichtig mee en trek de emotie er mee uit.

INTEGRATIE REMEDIE.

Dit is een remedie voor de integratie, bescherming en verwerking van oude niet
geïntegreerde emoties. Deze emoties hebben niet kunnen integreren, omdat je op een
bepaald moment de grip op je leven bent kwijtgeraakt en de gevolgen hiervan niet hebt
kunnen verwerken. Ze helpt je om het oude los te laten en geeft je het inzicht hoe je
problemen zijn ontstaan. Die kunnen onder andere te maken hebben met oude relaties,
oud verdriet, misbruik en alle situaties waarin je geen controle meer over je leven had.
Dit kan één moment zijn geweest, een moment waarbij het gevoel van veiligheid en
vertrouwen is verloren.

JUDASPENNING - Lunaria annua.

Deze remedie helpt je wanneer je teveel “moet” en je geen nee kunt zeggen. Bij
financiële zorgen en problemen leert de Judaspenning je met geld omgaan, zowel
wanneer je er teveel waarde aan geeft of als je de waarde er niet van inziet. Wanneer
je het gevoel hebt dat je tekort komt, geeft ze je vertrouwen in de overvloed van het
universum. Wanneer je inlevert op je intuïtieve kracht door een te grote behoefte aan
materiële zaken, zorgt de Judaspenning voor een ommekeer. Ook goed voor jaloerse
kinderen.

KASTANJE INKTZWAM - Coprinus auricomus.

De Kastanje Inktzwam brengt je terug naar wie je werkelijk bent en zorgt ervoor dat je
gaat handelen vanuit je oorspronkelijke kracht. Ze versterkt je vrouwelijke kracht en
zorgt ervoor dat je de opdracht van je ziel gaat vervullen. Om je hart te openen en
vooruit te bewegen naar de toekomst. Ze geeft je lichaam kracht, ruimte en
doorstroming en verwijdert blokkeringen. De Kastanje inktzwam ruimt op en voert af en
geeft zo ruimte voor het nieuwe en de verandering.

KLAPROOS - Papaver rhoeas.

De Klaproos versterkt de kracht van de innerlijke vrouw. Het is een verwarmende en
versterkende remedie, speciaal wanneer je je kwetsbaar voelt. De Klaproos versterkt je
eigen innerlijke waarde van liefde, de verbinding met je vrouwelijke kracht en die met
de (moeder) aarde. Goed bij verstoorde aardebinding. De Klaproos is belangrijk bij alle
soorten verstoring, ook de overgang en misbruik. Hiervoor kun je de Klaproos samen
met de Teunisbloem gebruiken. Goed voor mannen wanneer ze te weinig vertrouwen
hebben in hun gevoel. Wanneer je na drukke tijden niet goed kunt slapen geeft de
Klaproos je rust en bescherming tijdens de nacht.

KLEIN STREEPZAAD - Crépis capilláris.

Dit is de remedie voor soepelheid en energie. Ze geeft evenwicht in activiteit en rust en
zorgt ervoor dat je nieuwe energie en vitaliteit kunt ontvangen. Ze helpt met het loslaten
van stijve en vastzittende structuren en geeft je een nieuwe verbinding met je basis, je
familie en je vrienden. Het Klein Streepzaad zorgt dat je je op je gemak en thuis voelt
met anderen en helpt je met het loslaten en opruimen van emoties die zijn ontstaan in
de kindertijd. Helpt met het opslaan en opladen van energie en het uitgeven van Liefde
en warmte.

KLEINE VILTINKTZWAM - Coprinus xanthothrix.

Deze remedie zet je in je kracht en zorgt dat je je kwetsbaarheid kunt loslaten. Voor het
loslaten en doorknippen van de verbinding met alle dwingende en manipulerende
relaties, vooral alle ongeziene codes en manipulaties die met de familie en met
dwingende relaties te maken hebben. Wanneer anderen indirect of onder tafel iets van
je gedaan proberen te krijgen, helpt de Kleine Viltinktzwam je om in je eigen kracht te
blijven en draait het proces om.

KOMKOMMERKRUID - Borago officinalis.

Het Komkommerkruid sterkt het hart in moeilijke tijden en maakt je blij. Je niet laten
blokkeren door moeilijkheden en verder gaan vanuit de kracht van je hart. Ze laat je
voor jezelf opkomen en maakt je sterker. Een goede hulp bij tegenwerking, zowel door
anderen als door moeilijke omstandigheden. Volhouden en je niet laten ontmoedigen.
Wanneer je vast zit, niet meer vooruit komt en het niet meer ziet zitten geeft de
Komkommerkruid je weer blijheid en kracht. Het lef om vanuit je hart te handelen, in
plaats vanuit je hoofd.

KRUIDJE-ROER-ME-NIET - Mimosa Pudica.

Het Kruidje Roer Me Niet zorgt ervoor dat je de ruimte voor jezelf neemt. Wanneer je
het gevoel hebt dat een ander te dichtbij komt en je geen ruimte meer hebt voor jezelf.
Ze helpt met de verwerking van oude emotionele “deuken” die je hebt opgelopen. Ze
herstelt bij een energetische lekkage of helpt met de verwerking van oud trauma. Het
Kruidje Roer Me Niet geeft je zekerheid. Een goede remedie, wanneer je te gevoelig
bent.

LIEFDE.

Deze combinatie remedie versterkt de liefde voor je zelf, voor anderen en voor de
aarde. Ze verbetert eerst je verbinding met de aarde, daarna opent ze je hart voor de
zorg en liefde voor je zelf. Wanneer je jezelf liefde kunt geven, dan kun je deze liefde
ook aan anderen geven. Een eerste noodzaak bij alle relatie problemen, speciaal
wanneer de liefde uit de relatie verdwenen is. Deze remedie is een goede hulp bij veel
hartproblemen, van scheidingen tot overlijden. Ook goed om te gebruiken bij
hartoperaties en alle (emotionele) hartklachten. Een krachtige katalysator om je in
contact te brengen met je diepste bron van Liefde.

LIVING STAR LIGHT.

Deze remedie geeft je het vertrouwen in het universum en geeft je het gevoel dat je
door het universum gesteund wordt. Ze verbindt je met het diepste van je innerlijk, met
de natuur, met de aarde, met de sterren en laat je hiernaar luisteren. Hierdoor kun je
ontspannen en alles loslaten wat niet bij je hoort. Je hoeft niet alles alleen te dragen.
De Living Star Light verdiept ook je verbinding met de aarde en het universum en
herstelt oude verbindingen, die te maken hebben met je oorspronkelijke taak op aarde.

MYCENA - Mycena polygramma.

Een belangrijke remedie voor het opruimen van oude, niet en niet goed verwerkte
emoties. Een goede reiniger en schoonmaker. Bij problemen met de aardebinding en
bij problemen met het element water. De Mycena verbetert je verbinding met de aarde
en zorgt voor inzicht in en het loslaten van oude en vergeten emoties. Ze laat je
doorgaan in moeilijke situaties en geeft je zekerheid, vooral wanneer alles om je heen
een puinhoop is. Ze heeft een reinigende werking en sluit de aura wanneer deze te
open is. Paddenstoelen helpen in de natuur bij de afbraak van alles wat moeilijk
verteerbaar is.

ORANJERODE STROPHARIA - Stropharia aurantiaca.

Deze remedie heeft te maken met verwerking van trauma en verdriet dat is ontstaan uit
het gevoel dat je er niet bij hoort en jezelf niet hebt kunnen manifesteren. Blij, gelukkig
en tevreden zijn en vertrouwen hebben in het universum. Ze laat je voor jezelf opkomen
en brengt je persoonlijkheid naar buiten. Ze helpt je met het opruimen van oud verdriet,
ontstaan door mislukte relaties en mislukte uitdagingen. Maakt je bewust waarom je je
geluk niet op aarde kunt vinden. Wanneer het je duizelt van wat er op je afkomt.

PAARSE DOVENETEL - Lamium purpúreum.

De Paarse Dovenetel geeft een sterke aardebinding en maakt je blij ondanks dat er
veel moet gebeuren. Ze geeft orde en duidelijkheid in chaotische bezigheden en
stimuleert het opruimen op een georganiseerde manier, zowel praktisch als emotioneel.
Goed bij verhuizen en bij alle lastige klussen. Ze laat je, met blijheid in je hart, de
klussen en emoties die er nog liggen aanpakken. Goed als je vast zit in chaos, ziekte of
patronen en geen vitaliteit en plezier meer hebt. Ze stimuleert de doorstroming bij alle
soorten van blokkering. Je kunt de Paarse Dovenetel hiervoor ook uitwendig gebruiken.

4 PADDENSTOELEN COMBINATIE.

Deze combinatie heeft met je manifestatie te maken, ze zorgt ervoor dat je jezelf neer
kunt zetten op aarde in de meest krachtige vorm. Ze helpt je met het loslaten van oude
aanpassingen en verwijdert wat je hebt overgenomen van anderen. Ze geeft je het
vertrouwen en de moed om los te laten, waardoor je door oude patronen, die je anders
zouden blokkeren, heen kunt breken. Wanneer je niet hebt kunnen vormen wat voor je
ziel noodzakelijk is. Paddenstoelen zijn geen drugs, het zijn gidsen, om je de dingen te
laten zien, zoals ze zijn.

PAPEGAAIEBLAD - Alternanthera dentata.

Wanneer je niet weet waarom je hier op aarde bent en niet weet wat je doel is, geeft de
Papegaaieblad je duidelijkheid, zelfvertrouwen en richting. Ze zorgt dat je bij jezelf blijft
en je niet laat verstoren door andere personen of onbelangrijke zaken. Doen waar je in
gelooft, manifesteren wie je werkelijk bent, hiernaar handelen en jezelf gaan uitbreiden.
Ze helpt je om je verlegenheid los te laten en laat je op de meest diepe manier van de
aarde en van jezelf houden.

PEPERMUNT - Mentha piperita.

Stimuleert je om alles te verteren wat moeilijk te verwerken is, vooral diepe emoties,
maar ook alle problemen die je ziet in de wereld om je heen en alles wat er op je af
komt. Ze maakt je sterker en zorgt dat je je problemen makkelijker aan kunt. Ze maakt
ook mentaal sterker en is goed voor het denken en het studeren. Ook geeft de
Pepermunt inzicht in problemen vanaf je geboorte, zoals een geboortetrauma of een
misbruik. Ze werkt op de innerlijke terrorist en ze geeft je inzicht in het patroon van
tegenwerking tegen jezelf en helpt met het loslaten hiervan.

PURPLE FLOWER - Centratherum punctatum.

De Purple Flower verlicht de energie rondom het hoofd en stopt het voortdurend
denken, hierdoor ontstaat er ruimte in het hart en kan het fijnere van het bewustzijn
ontvangen worden via het hart. Ze geeft stilte in het hoofd, rust en vertrouwen. Ze zorgt
ervoor dat je de ander (zowel mens, dier, als natuur) gaat helpen en ze geeft je het
vertrouwen om daarin je hart te volgen. Ze opent je voor de kracht van de natuur,
waardoor je inzicht krijgt en bewust wordt van je omgeving, zowel mens, dier, plant als
mineraal.

REGENBOOG - Ontplooiing remedie.

Een remedie voor je ontwikkeling en groei. Ze opent je voor het nieuwe en helpt je met
het loslaten van het oude. Ze maakt je creatiever en laat je ontplooien. De Regenboog
verbind je met je intuïtie en laat je daardoor groeien en uitbreiden. Ze zorgt ervoor dat
je je ervan bewust wordt dat het tijd is om te veranderen, geeft je nieuwe impulsen en
stimuleert je activiteit. Niet vandaag veranderen, maar gisteren. Ze geeft je inzicht in en
maakt je bewust van de blokkades, die je groei en ontwikkeling belemmeren.

REUZENBALSEMIEN - Impatiens glandulifera.

Deze remedie geeft je geduld en rust. Ze laat je handelen vanuit je innerlijk en geeft je
inzicht in de verstoring van je eigen ritme. Ze brengt de ingeslikte irritaties en
ergernissen naar buiten, maar geeft je ook begrip voor de ander en het inzicht, dat al
het leven in zijn eigen unieke tempo voortgaat. Als je je te snel aanpast aan anderen en
de ergernissen en irritaties, niet goed kunt uiten. Wanneer je te snel wilt groeien en je
stoort aan de ander kunnen al dit soort ingeslikte emotionele irritaties, benauwdheid en
fysieke irritaties veroorzaken.

REUZENSTROPHARIA - Stropharia rugosoannulata.

Wanneer alles wat je moet doen teveel is geworden en je niet meer door de stapels
heen komt. De Reuzenstropharia laat je direct aanpakken, vooral wanneer je al te lang
hebt zitten te dubben over dat wat er moet gebeuren. Ze laat je handelen vanuit je hart,
omdat je het leuk vindt, niet omdat het moet of hoort. Ze helpt je je aandacht te richten
op plezier, speciaal wanneer je voortdurend in je gedachten bezig bent. Het plezier in
het leven en je werk kan verdwenen zijn door oude trauma’s van te veel en te zwaar
werk. Ze verbetert de verbinding met de aarde en ruimt de spanning op, die in het
gebied achter de ogen zit.

RODE BOSVOGELTJE - Cephalanthera rubra.

Het Rode Bosvogeltje geeft innerlijke zekerheid in de weg die je gaat en als jij het
gevoel hebt dat je deze onbekende weg alleen moet gaan. Ze geeft je vertrouwen in
dat wat je doet en brengt de unieke persoon die je bent naar buiten. Ze maakt je
eigenwijs en zorgt dat je op je eigen unieke manier je weg blijft volgen. Ze opent de
verbinding met hogere helende energie en herstelt oud trauma. Ze is bijzonder geschikt
voor healers en wanneer je diepgang in je werk nodig hebt. Ze versterkt de verbinding
met je Hoger Zelf en helpt je om een Lichtwerker en een drager van het Licht te zijn.

SLAAPMUTSJE - Eschscholzia californica.

Voor het vertrouwen in je gevoel en het luisteren naar je hart. Wanneer de uiterlijke
glamour en glitter te belangrijk is, laat het Slaapmutsje het innerlijke goud in je hart
ontwaken, wat de bron is van je rust en het vertrouwen in jezelf. Ze helpt met het
loslaten van zorgen en drukte van de buitenwereld, vooral wanneer je teveel openstaat
voor de ander en de omgeving. Ze geeft ontspanning en ze maakt een evenwicht
tussen het licht en het donker, de universele en aardse energie. Wanneer iemand te
druk en teveel met de buitenkant/wereld bezig is, bijvoorbeeld de ADHD’ers.

SNEEUWKLOKJE - Galanthus nivalis.

Wanneer je hart bevroren is door de pijn, die de ander je heeft aangedaan, geeft het
Sneeuwklokje je de warmte van de liefde voor jezelf terug en versterkt ze je
schoonheid en belangrijkheid. Wanneer je teveel doet wat de ander zegt, terwijl je
eigenlijk weet dat het anders moet. Ze zorgt ervoor dat je diepe pijn, tranen en oude
trauma’s los kunt laten, die al te lang vastzitten, speciaal wanneer deze zijn ontstaan
door het inleveren van je hart, omdat je niet achter jezelf en je gevoel bent gaan staan.
Wanneer je alles hebt gedaan voor de ander en jezelf bent vergeten. Het Sneeuwklokje
is het nieuwe voorjaar, een blijde nieuwe energie na een lange winter.

HET SPIRITUELE PAD.

Deze remedie zorgt voor spirituele groei en de ontwikkeling vanuit een hoger
bewustzijn. Ze zorgt dat je je spirituele weg kunt vinden. Wanneer je in het verleden
andere keuzes hebt gemaakt en het materiële de eerste prioriteit is geworden. De
remedie brengt je op de weg van je ziel en zorgt ervoor dat je je hoogste prioriteit, de
groei van je ziel, gaat ontwikkelen. De remedie begint de keuzes die je in het verleden
hebt gemaakt te veranderen en laat je inzien dat zonder spiritualiteit het materiële niet
bestaat en andersom.

STINKENDE GOUWE - Chelidónium május.

De Stinkende Gouwe integreert beide hersenhelften en verbindt het gevoel met het
verstand. De Stinkende Gouwe is sterk aardend en heeft een zuiverende en reinigende
werking, waarbij vooral de oude giffen en emotionele woekeringen kunnen worden
losgelaten. Ze verbetert je relaties, speciaal wanneer er een muur van ergernis en
kwaadheid is tussen gekomen. Deze verbetering ontstaat doordat de integratie van de
beide hersenhelften als liefde wordt terug gespiegeld in de relatie. Ze bevordert de
acceptatie van jezelf en versterkt het vertrouwen in jezelf, doordat ze je gevoel van
minderwaardigheid verwijdert.

TERRA - EERSTE HULP.

Een remedie, die goed is in alle noodsituaties. De Terra laat je weer ademhalen en
zorgt ervoor dat je bij jezelf blijft en niet in stress of emoties schiet. Bijzonder geschikt
als eerste hulp remedie, voor alle klachten. De Terra maakt rustiger in situaties die met
spanning en stress te maken hebben. Goed wanneer je het gevoel hebt dat je niet
meer lekker in je vel zit en het voordurend tegenzit. Ook te gebruiken bij spanning,
angst, examens, tijdens reizen, in acute situaties, werk- of relatiecrisis, als
ondersteuning bij ziekte, bij verdriet, stress en wanneer je overwerkt bent enz. Ook voor
dieren en planten.

TERRA EXTRA - EERSTE HULP.

De Terra met de Kastanje Inktzwam. Een remedie, die goed is wanneer je al langer de
Terra hebt gebruikt of wanneer de stress en spanning ontstaan is uit oude, diepe of
hele zware spanning. Ze verbindt je dieper met je ziel en werkt sterker in op het
vrouwelijke, op de aardebinding en op fijnere gebieden. De Terra extra haalt je uit je
hoofd, brengt je weer in het nu, zorgt ervoor dat je bij jezelf blijft en helpt met het
loslaten van de emoties. Handelen vanuit wat er voor je zelf goed is, je niet uit je kracht
laten halen en deze niet laten verstoren.

TEUNISBLOEM - Oenothera lamarckiana.

De Teunisbloem versterkt de vrouwelijke schoonheid, de waardering van jezelf en de
scheppende kracht van de maan. (De Klaproos versterkt de zon in het vrouwelijke) Ze
geeft inzicht in de donkere, oude en vergeten diepte van de ziel en helpt met het
loslaten van pijn, veroorzaakt door (seksuele) overheersing en machtsmisbruik, incest,
verkrachting en blokkeringen in seksualiteit, maar het kan ook machtsmisbruik zijn van
een baas of een ouder. De Teunisbloem steunt zowel mannen als vrouwen, doordat ze
het zelfvertrouwen sterker maakt en zorgt dat je gaat praten over oude trauma’s en
pijnen.

TROMPETKLIMMER - Campsis radicans.

De Trompetklimmer heeft te maken met communicatie, vooral wanneer je je niet kunt
uiten of wanneer er communicatieve problemen zijn. De Trompetklimmer breekt bij
ruzies op een zachte manier door de muren heen en laat je voor jezelf opkomen. Ze
zorgt er voor dat je je gevoelens en diepe emoties op een zachte manier naar buiten
kunt brengen, zonder dat je met jezelf in conflict komt. De Trompetklimmer laat je
handelen vanuit je gevoel en geeft je leven de juiste richting. Met counselen is dit de
remedie om de kracht van het woord in jezelf te versterken. De Trompetklimmer heeft
goede resultaten gegeven bij stotteren.

VINGERHOEDSKRUID - Digitalis purpurea.

De Vingerhoedskruid helpt met het loslaten van hoe je denkt dat je je moet gedragen.
Door de aangeleerde patronen kun je niet naar je hart luisteren, waardoor het leven
steeds meer verplichting en moeten wordt. Het Vingerhoedskruid helpt je dit los te laten
via je dromen. Ze brengt rust in het denken, waardoor je weer in staat bent om contact
te maken met je hart. In het begin kan het zijn dat je pijn in je hart voelt wanneer je
vergeten bent om naar je hart te luisteren. Ze versterkt, door de acceptatie van je
Hoger Zelf, de kwaliteit van Liefde. Ze geeft je ook meer speelsheid, vreugde en plezier
in seksualiteit.

VOGELMELK - Ornithogalum umbellatum.

De Vogelmelk brengt je in verbinding met wie je werkelijk bent, laat je luisteren naar
jezelf en sterkt je bron van liefde, je unieke kwaliteiten en je universele kracht,
waardoor verstorende invloeden uit de omgeving gemakkelijk loslaten. Een belangrijke
remedie wanneer je niet meer kunt herstellen en vast blijft zitten in pijn of ziekte. Ze
activeert de kracht om te herstellen, ook wanneer je uitgeput bent en opgebrand. Ze
helpt je met het loslaten van oude emoties, zoals verdriet, dat is overgenomen van
anderen en zuivert je van datgene wat bij je is gekomen, maar wat niet van jou is.

WILDE BERTRAM - Achillea ptarmica.

De Wilde Bertram zorgt ervoor dat je je eigen weg gaat en dat je je eigen keuzes
maakt, zonder de beïnvloeding van anderen. Ze beschermt je op de weg die je gaat en
laat je naar je eigen zuivere normen en waarden luisteren. Ze laat je op eigen benen
staan en brengt je eigen gedachten en visies naar buiten, zonder te moeten steunen op
de ander. Ze geeft je zekerheid en vertrouwen en het inzicht dat je uiteindelijk zelf moet
kiezen en je keuzes en vragen niet moet laten afhangen van de informatie die anderen
geven. (Ook van b.v. gidsen.)

WIJNRUIT - Ruta graveolens.

De Wijnruit is voor spirituele bescherming, speciaal voor het gebied boven de kruin. Ze
geeft je bescherming en laat je er bewust van worden, dat iemand of iets je energie
probeert af te tappen, je probeert geestelijk te beïnvloeden of je probeert te verstoren.
De remedie zuivert de “schoorsteen”, de verbindingslijn van de kruin naar het hoger
zelf. De Wijnruit geeft inzicht in oude diep verborgen angsten en helpt met de
verwerking ervan. De Wijnruit laat je vanuit je gevoel handelen. Wanneer je te precies
bent, maakt deze remedie je gemakkelijker.

YELLOW STAR TULIP - Calochortus monophyllus.

Deze remedie laat je luisteren naar je gevoel, je innerlijke, vrouwelijke energie. Ze
versterkt de Godin van vrouwelijke kracht in jezelf en laat je je weg vinden door het
luisteren naar je innerlijke stem. Wanneer je gevoelig bent en niet weet wat je met je
gevoel moet doen of je gevoel niet gebruikt. Ze laat je gemakkelijk handelen vanuit je
hart. De Yellow Star Tulip maakt van alle losse emoties en gevoelens een geheel,
waardoor duidelijkheid in jezelf ontstaat. Het is een goede remedie voor de therapeut,
ze verfijnt en geeft inzicht in de ander, zodat je ook de diepere problemen van de ander
kunt zien.

ZEVENBLAD - Aegopodium podagraria.

Dit is een goede remedie voor uitbreiding en groei. Ze laat je de ruimte innemen, die je
voor jezelf nodig hebt, maar waarvoor je nooit bent opgekomen. Ze helpt je ook
wanneer je alleen maar bezig bent met groei en uitbreiding en wanneer je vergeet om
voor je omgeving open te staan en ernaar te luisteren. Het Zevenblad geeft je een
verbinding met het hogere en helpt je om je hogere idealen op de aarde te
manifesteren. Ze geeft je het inzicht dat je niet altijd met je omgeving hoeft te strijden.
Ze leert je om de integratie en samenwerking met de omgeving te maken vanuit het
hart en het hoger zelf.

ZONNEBLOEM (Aardpeer) - Helianthus tuberosus.

Versterkt de zonnevlecht en helpt je om je eigen kracht te vinden. Ze zorgt ervoor dat je
je dromen kunt gaan manifesteren. Ze geeft je kracht, vitaliteit en energie. Ze laat je,
met plezier, dat doen wat je altijd al wilde doen. Ze geeft je daadkracht en laat je
ondernemen. Deze meerjarige Zonnebloem werkt op het mannelijke principe van de
vader en de moeder en het mannelijke in zowel de man als de vrouw. De remedie
herstelt de verbinding met de vader en helpt je om oude vader problemen op te ruimen.
Goed bij zowel overheersende vaders of moeders als niet aanwezige vaders of
moeders.

ZUIVERING.

Deze combinatie was oorspronkelijk bedoeld als middel tegen hoofdpijn, maar door
verschillende ervaringen en verslagen van therapeuten werd het steeds duidelijker, dat
deze remedie veel dieper werkt als alleen maar reinigen. Ze zuivert je ziel en je lichaam
en helpt om je te aarden. Ze zorgt ervoor dat je beter in je lichaam komt te zitten en laat
je terugkeren naar de oorspronkelijke zuiverheid van je ziel, naar dat wat je in
oorsprong bent. Ze helpt je bovendien met het opruimen van overbodige emoties en
versterkt het vertrouwen in jezelf.